ISA-Engineering
ISA-Engineering er extra resurs när det gäller konstruktion och utveckling av mekanik, hydraulsystem, pneumatiksystem, dokumentation och Excel-programmering.
Med mer än 25 års erfarenhet av maskinkonstruktioner främst med hydrauliska pressar och automatiseringsutrustning kan ISA-Engineering erbjuda verkstadsindustrin kvalificerade konstruktionsunderlag inom:
·          Maskin

·          Hydraulik

·          Pneumatik
Hållfasthetberäkningar utförs manuellt eller
datoranalys av 3D-modeller i Autodesk Inventor.
Till höger ett exempel på FEM-analys av länkarm i 3D